นายมีเดีย

  • หล่มภูเขียว - หล่มภูเขียว เป็นชื่อแอ่งน้ำขนาดใหญ่บนภูเขา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง อยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท จังหวัดลำปาง ซึ่งมีลักษณะค...
    5 วันที่ผ่านมา
  • การศึกษาขั้นพื้นฐานออนไลน์ - การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการศึกษาที่มีความสำคัญเป็นลำดับแรก ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุด ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาประชากรในชาติให้ม...
    3 เดือนที่ผ่านมา

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

งานตามอัธยาศัย

งานตามอัธยาศัย ต.น้ำชุน ตามที่ได้รับมอบหมายให้มีงานตามอัธยาศัยต่างๆต.น้ำชุนได้ร่วมกับผู้นำจัดกิจกรรมร่วมกันโดยนำหนังสือและสื่อให้ความรู้ไปร่วมกับงานวันเด็กในโรงเรียนไกล้เคียง มีนักเรียนเข้ามาร่วมวาดรูปอ่านหนังสือกันอย่างมากมาย โดยแข็งขันกันใครวาดรูปได้สาวยงามก็จะมีรางวัลให้นักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมต่างพึ่งพอใจกันอย่างมาก อีกอย่างต.น้ำชุนได้ร่วมกับอำเภอเคลื่อนที่ จัดกิจกรรมต่างๆตามหมุ่บ้านที่ไกลอำเภอนำกิจกรรมห้องสมุเคลื่อนที่ สาธิตทำอาหารขนม และกิจกรรมต่างๆๆของกศน.หล่มสัก เพื่อให้ประชาชนได้เข้ารับบริการเศรฐกิจพอเพียงต.น้ำชุน

งานเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลน้ำชุน โดยมีการจัดทำเห็ดในตะกร้า 
การทำเห็ดในตะกราของตำบลน้ำชุนมีวัตถุประสงค์หลักให้ประชาชนต.บลน้ำชุนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นโดยอาศัยการประหยัดหาวัตถุดิบจากธรรมชาติมาประกอบในการทำเห็ดและประหยัดในการใช้อุปกรณ์
วัสดุ
1 ฟาง
2 เชื้อเห็ด
3 ขี้เรื่อยยางพารา
4 ถุง
5 น้ำ
6 ตะกร้า
วิธีทำ
นำฟางแช่น้ำ และนำต้นกล้วยมาหั่น นำเชื้อเห็ดมาผสมกับขี้เรื่อยยางพารา ให้ทั่วกัน นำฟางมาโรยในตะกร้ารอบๆตะกร้าทิ้งช่วงตรงกลางไว้ทำวนไปทั้งหมด 3 ชั้น กดให้แน่นและรดน้ำทุกครั้ง หลังจากนั้นนำถุงยางมาคลุมไว้ไม่กี่วันก็ได้กินเห็ดกันแล้วคับ

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2556

งานประจำปี เส็งกลองล่องโคมไฟ อ.หล่มสักขั้นตอนการประกวด กลองประจำปี
อุปกรณ์ ในการแข่งขัน
1.กลองยาว
2.กรรมการ
3.ผู้ชม
เริ่มเรียนรู้เรื่องบล๊อก

เริ่มแรกเรียนรู้เรื่องบล็อก


บล็อก ( blog) เป็นคำรวมมาจากคำว่า เว็บล็อก (weblog) เป็นรูปแบบเว็บไซต์ประเภทหนึ่ง ซึ่งถูกเขียนขึ้นในลำดับที่เรียงตามเวลาในการเขียน ซึ่งจะแสดงข้อมูลที่เขียนล่าสุดไว้แรกสุด บล็อกโดยปกติจะประกอบด้วย ข้อความ ภาพ ลิงค์ ซึ่งบางครั้งจะรวมสื่อต่างๆ ไม่ว่า เพลง หรือวิดีโอในหลายรูปแบบได้ จุดที่แตกต่างของบล็อกกับเว็บไซต์โดยปกติคือ บล็อกจะเปิดให้ผู้เข้ามาอ่านข้อมูล สามารถแสดงความคิดเห็นต่อท้ายข้อความที่เจ้าของบล็อกเป็นคนเขียน ซึ่งทำให้ผู้เขียนสามารถได้ผลตอบกลับโดยทันที คำว่า "บล็อก" ยังใช้เป็นคำกริยาได้ซึ่งหมายถึง การเขียนบล็อก และนอกจากนี้ผู้ที่เขียนบล็อกเป็นอาชีพก็จะถูกเรียกว่า "บล็อกเกอร์"

สังคมบล็อก

สังคมบล็อก หมายถึง พื้นที่บนอินเตอร์เน็ท เพื่อให้ผู้ที่ต้องการนำเสนอบทความ สามารถแบ่งบัน เรื่องราว รูปภาพ รูปถ่าย อันส่งผลประโยชน์ แกผู้เข้ารับชม อันนี้คือสิ่งที่จำกัดความหมายของสังคมบล็อก ตั้งเป้าหมายไว้ โดยผู้ใช้ สามารถที่จะหา ผลประโยชน์จาก บทความที่ตนเอง เป็นผู้นำเสนอ โดยอาจจะมีการ นำเสนอโฆษณา พร้อมๆ กับการนำเสนอ บทความ แล้วแต่ความต้องการของผู้ใช้ อย่างอิสระ
อนึ่ง การใช้งานระบบสังคมบล็อก มีเนื้อหาของการนำเสนอ โดยจะต้องเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ ผู้นำเสนอ ระหว่างผู้ใช้งานด้วยกัน ไม่อาจจะทำการสำเนา เอกสารดังกล่าวได้ เพียงแต่สามารถทำการลิงค์เชื่อมโยง เพื่อส่งผลโดยตรงต่อผู้ใช้งานทั่วไป ให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด