นายมีเดีย

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2556

งานประจำปี เส็งกลองล่องโคมไฟ อ.หล่มสักขั้นตอนการประกวด กลองประจำปี
อุปกรณ์ ในการแข่งขัน
1.กลองยาว
2.กรรมการ
3.ผู้ชม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น